Open Kerk Nijkerk NICEA

De open nicea kerken uit Nijkerk met evangelisatie nieuws voor jou.

Bidden voor Nederland.

NIJKERK - De besmettingen lopen op en komen steeds dichterbij. Daarin merken we samen iets van de zorg die veel mensen, vooral ouderen, hebben. Wereldwijd gaat Covid-19 rond en zijn er al veel slachtoffers gevallen. We hebben zorg! En nood leert bidden!

Als voorgangers van de kerken in Nijkerk trekken we hier gezamenlijk in op. Daarom organiseren we op woensdagavond 14 oktober 2020 om 1900 uur een bidstond, die wordt uitgezonden via de Lokale Omroep A1.

Er wordt gebeden en er klinken liederen. Aan de bidstond wordt meegewerkt door ds. Den Boer (Kandelaar), ds. Egberts (Kruiskerk), dhr. De Jong (Huiskamer), ds. V.d. Noort (Grote Kerk - Opstandingskerk) en ds. Verhoef (Fontein).

De bidstond wordt gehouden in de Kruiskerk, maar hierbij mogen slechts dertig mensen aanwezig zijn. Via de lokale omroep is het echter mogelijk voor iedereen om de bidstond bij te wonen. Daarbij zijn er ook in diverse kerken parallelle samenkomsten. Hopelijk bidt u ook mee!

De lokale omroep zendt uit via www.a1mediagroep.nl.

De kerken van Nijkerk heten u hartelijk welkom in de kerkdiensten.

En natuurlijk ook op de Sing inn, de pagina Geloven in de stad Nijkerk, de Alpha en Emmaus cursus.

2003 - 2019 Nijkerkse Interkerkelijke Commissie Evangelisatie Activiteiten | Facebook | Twitter